Bel ons09 230 20 38

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de website van Sanimarkt NV. Sanimarkt NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in: Hundelgemsesteenweg 684 te 9820 Merelbeke 

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken.

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 25 november 2020 gewijzigd.

​1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van Sanimarkt NV.

​2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Sanimarkt NV. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

​3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

​Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief op de hoogte te worden gehouden. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer.  

b. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

​Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. ​Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Sanimarkt en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

​c. Voor het technisch en functioneel management van onze website

​We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. ​Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt Sanimarkt? ​

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

​Sanimarkt doet beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

​5. Welke cookies gebruikt Sanimarkt?

​Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

​Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

Cookievoorkeuren Internet Explorer
Cookievoorkeuren Firefox
Cookievoorkeuren Chrome
Cookievoorkeuren Safari

​Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

​Sanimarkt gebruikt verschillende soorten cookies:

  • ​Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.
  • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

​6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

​Sanimarkt streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, encryptie en beveiligde servers.


7. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

​U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Sanimarkt worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

​Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

​De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan  of per post op het onderstaande adres. Sanimarkt kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

​Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@sanimarkt.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

Gebruikersvoorwaarden website Sanimarkt

Eigendom website

Deze website is eigendom van Sanimarkt nv, met maatschappelijke zetel te Hundelgemsesteenweg 684 te 9820 Merelbeke  en ondernemingsnummer BE0829418294.

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden.

Geldigheid gebruiksvoorwaarden

Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de wensen van alle partijen.

Wijzigen gebruiksvoorwaarden

Sanimarkt kan op elk ogenblik de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. We vragen de bezoeker de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Inhoud van de website

We besteden erg veel zorg aan de inhoud van onze website en we streven ernaar de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via info@sanimarkt.be. De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Aansprakelijkheid

Sanimarkt NV. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen, computermisdrijven of hacking. Sanimarkt nv is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in haar informaticasysteem en/of het frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Sanimarkt geeft geen garanties voor de goede werking of de constante beschikbaarheid van deze website en is niet aansprakelijk voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

​Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en deze gebruiksvoorwaarden. Bij een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.